Thông tin thành viên

970575.jpg";i:1;i:150;i:2;i:183;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Chí Luyện
Giới tính Nam
Website https://ichiluyen.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Hòa
Quận/huyện Huyện Thạch Thất
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 352 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 289 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 814 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27522 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Hương Thảo

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.