Thông tin thành viên

974920.jpg";i:1;i:144;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Phạm Thị Hương Lan
Giới tính Nữ
Website https://lanpth60.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Triệu Trạch
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Giới thiệu GV Giỏi nhiều năm liền từ 1989- 2003
Xác thực bởi Ngô Hoàng Phong, Võ Thạch Sơn
Đã đưa lên 2552 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 298 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1179 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 91330 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Hương Thảo

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.